Instrukcje obsługi

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia laserowego Hairmax®,
upewnij się, że zapoznałeś się z jego instrukcją obsługi.