„Klinicznie udowodnione”

Wybór produktu do leczenia wypadania włosów może być bardzo trudną decyzją. Dlatego ważne jest, aby naprawdę zrozumieć, co oznacza określenieklinicznie udowodnione” i czego należy szukać przy podejmowaniu decyzji w wyborze odpowiednich produktów, które pomogą zatrzymać wypadanie włosów.

Najpotężniejszym dowodem na to, że produkt działa, jest określenie „klinicznie udowodnione, na podstawie wyników dobrze przeprowadzonych badań klinicznych. Jeśli rozważasz zakup produktu i widzisz termin „klinicznie udowodnione„, ważne jest, aby dowiedzieć się, czy przeprowadzone badania kliniczne, które „udowodniły”, że produkt działa na wypadanie włosów, są dostępne do wglądu, w celu oceny ich ważności naukowej.

Pierwszym kryterium oceny trafności badania klinicznego jest sprawdzenie, gdzie zostały przeprowadzone. Wiele badań na temat utraty włosów twierdzi, że produkt posiada określenie „klinicznie udowodnione„, kiedy prawdopodobnie przeprowadzono go w gabinecie lekarskim lub ośrodku badawczym. Jeśli jednak badania kliniczne dotyczące łysienia zostały przeprowadzone na wielu uniwersytetach, daje to o wiele bardziej wiarygodne wyniki, niż proste badanie wykonane w 1 lub 2 gabinetach czy ośrodkach badawczych.

Drugą przesłanką do oceny trafności jest liczba pacjentów przebadanych, aby udowodnić, że działa ona w leczeniu wypadania włosów. Wiele produktów do wypadania włosów posiada tylko jedno lub dwa badania, z niewielką liczbą włączonych pacjentów, co oznacza, że wyniki nie są tak jednoznaczne, jak w przypadku dużej liczby osób biorących udział w badaniu.

Trzecie rozważanie o jednym z najważniejszych aspektów dotyczy tego, czy aktywny produkt do leczenia wypadania włosów został porównany z nieaktywnym urządzeniem. Niemożliwe jest określenie produktu mianem „klinicznie udowodnione”, jeśli nie został porównany z nieaktywnym urządzeniem i jak to się ma do „braku aktywnego leczenia”. Jeśli firma twierdzi, że ich produkt jest „sprawdzony klinicznie” w leczeniu wypadania włosów i nie porównał swoich produktów z nieaktywnym urządzeniem, to NIE jest „klinicznie udowodniony”. Badanie nie ma ważności naukowej.

Inną aspektem w ocenie ważności badań klinicznych jest to, czy wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym. Jeśli wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie wówczas artykuł został poddany rygorystycznej ocenie strony trzeciej, która nie jest w żaden sposób powiązana z firmą i zapewnia, że artykuł jest zgodny z wysokimi standardami naukowymi.

HairMax® spełnił WSZYSTKIE kryteria doskonałości w badaniach klinicznych i dlatego może kategorycznie stwierdzić, że jest faktycznie „klinicznie udowodniony” w celu skutecznego leczenia wypadania włosów. Wynika to z tego, że: Łącznie przeprowadzono 6 badań klinicznych z podwójnie ślepą próbą. Przebadano bardzo dużą liczbę osób, a badania zostały przeprowadzone na wielu uniwersytetach. HairMax został porównany z urządzeniem kontrolnym we wszystkich ośrodkach. Na rynku nie ma żadnych urządzeń do fototerapii laserowej, które spełniają każde z tych istotnych kryteriów.  HairMax jest absolutnie ponad wszelką wątpliwość, „udowodniony klinicznie” jest skuteczny w leczeniu wypadania włosów.

clinycal studies1 800x319 768x306 1